Om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) er en styrelse under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med arbejdsopgaver, der er placeret mellem det politiske niveau og branchens virksomheder samt boligsektoren. Færdselsstyrelsen, der har domicil i Ribe, er en del af TBST.

TBST har ansvar for en lang række myndighedsopgaver inden for områderne jernbane, luftfart, vejtransport, bilteknik, færdselsområdet, postområdet samt kollektiv trafik. Endvidere varetager styrelsen opgaver inden for VVM-godkendelser for vej, jernbane og havne, maritim sikring på havneområdet og har ansvaret for driften af Bornholms Lufthavn. Endelig regulerer styrelsen rammerne for boligsektoren, dansk byggeri og fremtidens bygninger.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har cirka 480 medarbejdere som sidder fordelt i fire faglige centre. Centrenes arbejdsopgaver er placeret mellem det politiske niveau og branchens virksomheder.

Under menupunktet Organisation kan du læse mere om, hvad de enkelte centre i styrelsen beskæftiger sig med. Du kan også læse om styrelsens resultatkontrakt med Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, om udbud i styrelsen og styrelsens mission, vision og værdier.

Mere information

Mål- og resultatplan
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens mål- og resultatplan 2018

Mål- og resultatplanens driftsdokument
Driftsdokument 2018

Årsrapport
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens årsrapport 2017

Tilsynsprincipper

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsynsprincipper

Reguleringsprincipper

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens reguleringsprincipper

Godkendelsesprincipper

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens godkendelsesprincipper

Delegationsbekendtgørelse 2018
Om styrelsen opgaver og beføjelser

Oplæsning
Vil du have teksten på hjemmesiden læst op, kan du hente og installere en gratis fjernbetjening fra hjemmesiden www.adgangforalle.dk

Sidst opdateret: 14.11.2018