Gebyrer og afgifter

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskellige tilsyn mv., er finansieret via gebyrer og afgifter. For godkendelser og licenser mm betales udstedelsesgebyrer og til dækning af omkostningerne ved den løbende tilsynsvirksomhed betales en afgift. Læs mere om de enkelte gebyrer og afgifter på nedenstående sider.

Gebyrer og afgifter på taxiområdet (nyt vindue)

Gebyrer og afgifter på luftfartsområdet (nyt vindue)

Gebyrer og afgifter på jernbaneområdet (nyt vindue)

Gebyrer og afgifter på postområdet (nyt vindue)

Gebyrer og afgifter på byggeområdet (nyt vindue)

Gebyrer og afgifter på vejtransportområdet (nyt vindue) (Færdselsstyrelsen)Sidst opdateret: 14.11.2018