Organisation

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er en styrelse i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og har ca. 480 medarbejdere.

Organisationsdiagram
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen består af en direktion og 4 faglige centre, stabsfunktioner og Færdselsstyrelsen. Du kan læse mere om centrenes arbejdsområder og nedenfor få et indblik i direktionens og direktionssekretariatets opgaver.

Direktion

Direktionen varetager den strategiske ledelse og udvikling af styrelsen samt tværgående koordinering. Direktionen består af:

  • Carsten Falk Hansen, direktør
  • Martin Barnkob Lindgreen, vicedirektør
  • Kåre Clemmesen, vicedirektør
  • Lise Aaen Kobberholm, vicedirektør
  • Stefan Søsted, færdselsdirektør
  • Lars Colding Laustrup, administrationschef
      

Direktionssekretariat

Direktionssekretariatet varetager koordinationen af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens samt Færdselsstyrelsens ministerbetjeningssager, kontakt med presse og medier samt en række ledelsesstøttefunktioner, herunder strategisk arbejde og sekretariatsbistand til direktionsmedlemmer og ledelsesgruppen mv.

Sekretariatschef: Theo Rabenberg
Direktionsforankring:
Lars Colding Laustrup

Sidst opdateret: 01.02.2018