Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens værdier

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens medarbejdere arbejder ud fra et værdisæt, som præger vores interne og eksterne samarbejde.

Ansvarlighed

 • Vi er bevidste om, at vores arbejde har stor betydning for vores interessenters dagligdag
 • Vi er ansvarlige i vores myndighedsudøvelse
 • Vi tager ansvar for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaveløsning

Respekt

 • Vi har respekt for vores kollegers og interessenters synspunkter, faglighed og forskellighed
 • Vi har tillid til, at aftaler respekteres og overholdes
 • Vi skaber respekt om vores resultater

Samarbejde

 • Vi deler vores viden med hinanden og vores interessenter
 • Vi samarbejder på tværs af skriveborde, centre, myndigheder og virksomheder
 • Vi inddrager kolleger og interessenter i vores opgaveløsning

Glæde

 • Vi er engagerede i at skabe effektive løsninger med høj kvalitet
 • Vi er engagerede i at skabe en god arbejdsplads
 • Vi skaber en uformel omgangsform med plads til humor
Sidst opdateret: 27.11.2018