Udbud i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Reglerne for udbud i staten indebærer blandt andet at opgaver, som vil kunne udføres af eksterne leverandører, med passende mellemrum sendes i udbud. Det indebærer, at statsinstitutioner skal gennemgå deres opgaveportefølje for at identificere de opgaver, der er udbudsegnede.

Hvorvidt en opgave er udbudsegnet afhænger blandt andet af, om der er tale om en myndighedsopgave, om opgaven har en tilstrækkelig volumen, om opgaven kan kravspecificeres, om andre offentlige myndigheder har udbudt opgaven med gode resultater, og om der er et velfungerende marked at udbyde opgaven på.

Som privat leverandør kan du søge vejledning i udbudspolitikken via linket til udbudsportalen.dk eller Konkurrence- og forbrugerstyrelsens hjemmeside under 'Mere information'.


Aktuelle udbud:


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Ordregiver) ønsker med nærværende udbud at indgå 3 parallelle rammeaftaler (delaftaler) med flere leverandører inden for områderne:
  • It-udvikling og vedligeholdelse af it-løsninger,
  • It-konsulentydelser


Rammeaftale 1:

  • Omfatter køb af systemudvikling, vedligeholdelse af selvbetjeningsløsninger med web-baseret adgang og evt. drift heraf overvejende udviklet på Microsoft teknologier.


Rammeaftale 2:

  • Omfatter køb af systemudvikling, vedligeholdelse af it-systemer og evt. drift heraf, af Ordregivers hjemmesider (inkl. undersider) samt selvbetjeningsydelser overvejende baseret på Sitecore.


Rammeaftale 3:

  • Omfatter ad hoc køb af it-konsulentbistand med kompetencer inden for nævnte teknologistak på ydelsesområde 01 (Body shopping) og ydelsesområde 02 (Ressourceindlån).


Se og download udbudsmaterialet

Udbudsmaterialet kan ses og downloades her.

Kontaktperson:
Simon Halfdan Gjedde
sgje@tbst.dk

 

Sidst opdateret: 14.11.2018