Konvertering af realkreditlån med støtte fra Landsbyggefonden i alment byggeri
08.06.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen meddeler, at der gennemføres en konvertering af realkreditlån med større fra Landsbyggefonden i det almene boligbyggeri.

Konverteringen omfatter fastforrentede nominallån og gennemføres ved udsendelse af påbud til de berørte almene boligorganisationer.

Konverteringen har et samlet volumen på 1,0 mia. kr. Lånene har kuponrente på 3 pct.

Ved konverteringen fastholdes lånene som fastforrentede lån. Der forudsættes ingen ændringer i det enkelte låns restløbetid.

Kontakt
Kontorchef
Lise Heinesen
Sidst opdateret: 08.06.2017