Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.
01.12.2017

Den nye udlejningsbekendtgørelse er en sammenskrivning af allerede gældende regler og indeholder ingen ændringer af de gældende regler. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2017.

Bekendtgørelse nr. 1303 om udlejning af almene boliger m.v. blev udstedt den 15. december 2009 og er siden ændret seks gange.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har derfor udstedt en ny bekendtgørelse, der er en sammenskrivning af de allerede gældende regler. Formålet er at lette overblikket over reglerne.

Bekendtgørelsen fra 2009 indeholdt en række overgangsbestemmelser, der havde til formål at sikre, at medlemmerne af de tidligere almene andelsboligorganisationer ikke fik forringet deres stilling med hensyn til placering på de almene boligorganisationers ventelister og oprykningsventelister. Nogle af disse regler er stadig relevante. De er derfor indarbejdet i bestemmelserne om venteliste og oprykningsret.

Den nye bekendtgørelse har ikke været i høring før udstedelsen, da der ikke er foretaget ændringer i de gældende regler
Kontakt
Fuldmægtig
Karin Laursen
Sidst opdateret: 01.12.2017