Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen uddeler midler fra pulje til landsbyfornyelse
01.03.2018

42 kommuner har fået tildelt midler fra pulje til landsbyfornyelse. Midlerne går til at rydde op, nedrive og forskønne huse i de mindste byer i landdistrikterne.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i år modtaget ansøgninger fra 42 kommuner. Puljens midler er fordelt efter objektive kriterier til de ansøgende kommuner. Fordelingen af midler afspejler den enkelte kommunes behov for landsbyfornyelse.

I 2018 er rammen for pulje til landsbyfornyelse på 57,8 mio. kr. Dertil kommer restmidler fra 2014 og 2015 på omkring 3,4 mio. kr. Statens refusion af kommunernes udgifter er 70 % indtil starten af 2019. Derefter vil refusionssatsen være 60 %.

Pulje til landsbyfornyelse er en hjælpende hånd til kommunernes arbejde med at skabe udvikling i landdistrikterne og gøre landsbyerne attraktive. Med midlerne kan kommunerne forskønne landsbyer ved bl.a. at nedrive og istandsætte bygninger og indrette byrum på tomme grunde efter nedrivningen.

Se oversigten over de uddelte midler til de tilskudsberettigede kommuner via linket i højre spalte.
Sidst opdateret: 01.03.2018