Puljen til inklusionsboliger er åben for ansøgninger
26.04.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen åbner nu op for 2. runde af ansøgninger til puljen til etablering af inklusionsboliger for psykisk sårbare personer.

Inklusionsboliger er midlertidige boliger med tilknyttet socialpædagogisk bistand, der skal understøtte, at en person kan opnå en selvstændig tilværelse i egen bolig. Boligernes målgruppe er personer, hvis problemer ikke er mere omfattende, end at de forventes løst inden for en periode på højst to år.

Den socialpædagogiske bistand ydes som udgangspunkt af en social vicevært, der bl.a. skal medvirke til etablering af netværk og til at beboeren opnår eller fastholder tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse. Frivillige organisationer kan medvirke i arbejdet, og hvis det er hensigtsmæssigt, kan boligorganisationen vælge at købe bistanden af private.

Statsstøtte kan ydes til:
  • Begrænset ombygning og indretning, der gør boligerne mere egnede som inklusionsboliger
  • Tilskud til nedsættelse af huslejen i boliger, hvor lejen overstiger målgruppens betalingsevne
  • Dækning af omkostningerne til socialpædagogisk bistand
  • Refusion af tab på kommunale garantier for fraflytningsistandsættelse, hvor beboeren ikke selv kan betale
Støtten ydes efter ansøgning, der skal indgives af en boligorganisation i fællesskab med kommunalbestyrelsen. Ved ansøgningen skal benyttes et ansøgningsskema, der er udarbejdet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Støtte til ombygning og indretning ydes som et engangsbeløb, mens støtten i øvrigt kan ydes i en periode på højst 15 år.

Støtte kan ydes inden for en årlig pulje på 10 mio. kr. Tildeling af støtte sker på grundlag af en konkret vurdering af alle indkomne ansøgninger.
Kontakt
Fuldmægtig
Søren Buggeskov
Sidst opdateret: 26.04.2018