Høring om ændring af bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v.
02.07.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender udkast til ændring af bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v. i høring med frist den 14. august 2018.

På baggrund af ændringen vil bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v. inkludere ansøgnings- og tilsagnsregler for:
  • støtte til ombygning af private erhvervslokaler og offentlige bygninger til udlejningsboliger
  • støtte til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse
  • støtte til nedrivning af private erhvervsbygninger
Ansøgnings- og tilsagnsprocedurerne følger de gældende regler for ansøgning og tildeling af tilsagn om støtte til ejer- og andelsboliger.

Eventuelle bemærkninger til forslaget skal sendes til Boliglov@tbst.dk og være modtaget af styrelsen senest den 14. august 2018.

Du kan læse høringen på Høringsportalen via linket i højre kolonne.
Kontakt
Fuldmægtig
Malene Bønding Oelrich
Sidst opdateret: 02.07.2018