Lån med statsgaranti til finansiering af almene boliger
04.07.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. juli 2018.

Den 27. juni 2018 blev bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger udstedt. Bekendtgørelsen udmønter lov om finansiering af almene boliger med lån ydet på grundlag af statsgaranterede obligationer, som blev vedtaget den 8. juni 2018 med ikrafttræden den 1. juli 2018.

Det betyder, at lån med ydelsesstøtte fra staten eller Landsbyggefonden fremover vil blive statsgaranteret med 100 procent. Obligationslånet skal endvidere være baseret på obligationer med 100 procent statsgaranti. Ændringerne indebærer en billigere finansiering af almene boliger og dermed færre udgifter for staten.  Beboernes huslejebetaling vil ikke blive påvirket af det nye finansieringsgrundlag.

Bekendtgørelsen fastsætter de administrative regler for udstedelse af statsgaranti, opkrævning af garantiprovision og aflønningsprovision hos kreditinstitutterne.

I den kommende periode vil eksisterende støttede lån ved konvertering og refinansiering af rentetilpasningslån løbende blive omlagt til lån med statsgaranti.
Sidst opdateret: 04.07.2018