Ændring af bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v.
01.10.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ændrer bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende bygningsfornyelse m.v. Ændringen træder i kraft den 1. oktober 2018

Ændringen af bekendtgørelsen har til formål at indføre ansøgnings- og tilsagnsprocedurer for

• Ombygning af private erhvervslokaler og offentlige bygninger til udlejningsboliger
• Istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse
• Nedrivning af private erhvervsbygninger

Ansøgnings- og tilsagnsprocedurerne blev ved seneste lovændring flyttet fra lov om byfornyelse og udvikling af byer til bekendtgørelsen. Ved en fejl blev de ovennævnte ansøgnings- og tilsagnsprocedurer ikke flyttet med. Dette retter ændringen af bekendtgørelsen.

Ansøgnings- og tilsagnsprocedurene for de ovennævnte byfornyelsesbeslutninger følger de gældende regler. Bekendtgørelsen har været i høring fra den 2. juli 2018 til den 14. august 2018.

Læs bekendtgørelsen via linket i spalten til højre.
Kontakt
Fuldmægtig
Malene Bønding Oelrich
Sidst opdateret: 01.10.2018