Ændring i bekendtgørelse om drift af almene boliger
03.12.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder en ændring til bekendtgørelse om drift af alment boliger m.v. (driftsbekendtgørelsen). Ændringerne gennemføres som led i initiativerne til at modvirke parallelsamfund og skabe alternative udviklingsmuligheder. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. december 2018.

Den 9. maj 2018 indgik regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF en politisk aftale om initiativer på boligområdet, der har til hensigt at modvirke parallelsamfund.

På baggrund af dette bliver bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (driftsbekendtgørelsen) ændret.

Ændringen af bekendtgørelsen skal give boligorganisationerne nye muligheder i forbindelse med salg af almene boliger i ghettoområder og hårde ghettoområder.

Ændringerne omfatter:

  1. Ny bestemmelse om, at indtægter fra salg af boliger som led i gennemførelse af en udviklingsplan (dvs. i hårde ghettoområder) med ministerens godkendelse kan bruges ved køb af nye grunde til almene boliger
  2. Ny bestemmelse om, at indtægter fra salg af boliger i ghettoområder kan bruges til at sænke huslejen i tidligere almene familieboliger i områderne, hvis de fremover anvendes som ungdomsboliger – et såkaldt ommærkningsbidrag.

Desuden præciserer driftsbekendtgørelsen, hvad midlerne i boligorganisationens dispositionsfond kan anvendes til.

De nævnte ændringer i driftsbekendtgørelsen er en udmøntning af ændringer i almenboligloven, jf. lov nr. 1322 af 27. november 2018.  Bekendtgørelsen trådte i kraft samtidig med lovændringerne den 1. december 2018.

Kontakt
Specialkonsulent
Jacob Østlund Jacobsen
Sidst opdateret: 03.12.2018