Tilskud til 13 inklusionsboliger
03.12.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver tilsagn om tilskud til oprettelse af fem inklusionsboliger i Horsens Kommune og otte inklusionsboliger i Fredericia Kommune

Støtten ydes på baggrund af en pulje til psykisk sårbare personer. Samlet er der afsat en pulje på 30 mio. kr. til inklusionsboliger for årene 2017-2019. Første del af puljen blev uddelt i 2017, og anden del af puljen uddeles nu.

Styrelsen har udvalgt to projekter: fem inklusionsboliger i Horsens Kommune og otte inklusionsboliger i Fredericia Kommune.

Inklusionsboliger er almene familieboliger, der målrettes til psykisk og socialt sårbare personer med særligt behov for en bolig med tilhørende sociale støttefunktioner, som kan understøtte, at borgeren kan opnå en selvstændig tilværelse i egen bolig.

Inklusionsboliger bliver drevet af almene boligorganisationer. Frivillige organisationer og andre private aktører kan også blive inddraget i arbejdet med at understøtte borgerens overgang til egen bolig.

For at sikre, at boligerne kan anvises til borgere med lav indkomst, kan boligorganisationen ansøge om støtte til nedsat husleje fra puljen.

Boligerne bliver etableret i almene boligafdelinger. Kommunen anviser borgere, der ønsker og har behov for en inklusionsbolig.

Læs mere om inklusionsboliger via linket i spalten til højre.
Kontakt
Fuldmægtig
Søren Buggeskov
Sidst opdateret: 03.12.2018