Der er åbnet for ansøgninger til midler fra tilgængelighedspuljen 2016
26.05.2016

Trafik- og Byggestyrelsen har åbnet for dette års ansøgninger om tilskud fra tilgængelighedspuljen, der skal bidrage til forbedring af tilgængeligheden for handicappede i eksisterende offentligt byggeri. Ansøgninger til puljen samt relevante bilag skal indsendes elektronisk senest 22. august 2016.

Tilgængelighedspuljen har i 2016 fået bevilget 8 mio. kr. Puljen udmøntes til projekter, der forbedrer tilgængeligheden for handicappede i eksisterende offentligt byggeri med en borgerrettet servicefunktion. Der gives tilskud til 25 % af de tilgængelighedsforbedrende projektomkostninger.

Tilskud fra tilgængelighedspuljen kan søges af kommunale, regionale og andre offentlige institutioner og bygningsejere. Tilskud fra puljen gives til konkrete tilgængelighedsforanstaltninger, som følger af et eller flere af de ni tilgængelighedskrav i bygningsreglementet. Dette gælder eksempelvis etablering af niveaufri adgang, handicaptoiletter, elevatorer, handicapparkeringspladser, teleslynger, publikumspladser og skiltning.

Fristen for at søge midler fra tilgængelighedspuljen 2016 er mandag den 22. august 2016. Læs mere om kriterierne for at søge midler fra puljen.

Kontakt

 
Sidst opdateret: 09.02.2018