Ny skorstensfejerbekendtgørelse
31.05.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny skorstensfejerbekendtgørelse, der præciserer bestemmelserne om skorstensfejerens adgang til privat ejendom og kommunalbestyrelsens myndighedsrolle. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

I den ny skorstensfejerbekendtgørelse er tidligere ændringer til bekendtgørelsen indarbejdet, og der er foretaget en række præciseringer og konsekvensrettelser.

Præciseringerne omhandler skorstensfejerens adgang til privat ejendom, idet det er præciseret, at der er krav om forudgående aftale med ejendommens ejer om adgang til ejendommen. Desuden præciseres, at det er kommunalbestyrelsen, der efter indstilling fra skorstensfejeren har bemyndigelse til at nedlægge forbud mod fortsat brug af skorstenen efter en brand.

Genudstedelsen af skorstensfejerbekendtgørelsen sker som opfølgning på en henvendelse fra Folketingets Ombudsmand, der vedrører borgerens retssikkerhed i forbindelse med udførelsen af skorstensfejerarbejde. Baggrunden for Ombudsmandens henvendelse var en klage fra en borger, hvor skorstensfejeren uden borgerens accept eller tilstedeværelse havde meddelt, at der ville blive fejet på ejendommen.

Du kan læse bekendtgørelsen via linket i spalten til højre, og samme sted finder du et link til høringen.
Kontakt
Fuldmægtig
Dorthe Christophersen
Sidst opdateret: 31.05.2017