Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgiver ny vejledning om betonaltaner med udliggerjern
16.06.2017

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet en vejledning om betonaltaner med udliggerjern. Vejledningen er primært rettet til bygningsejere og oplyser om, hvordan betonaltaner med udliggerjern kan identificeres, vedligeholdes og repareres.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har bedt Teknologisk Institut om at udarbejde en vejledning om betonaltaner med udliggerjern.

Vejledningen retter sig til bygningsejere m.fl., som kan komme i berøring med betonaltaner i byggeriet. Formålet med vejledningen er at beskrive, hvordan man kan identificere betonaltaner, og hvordan disse kan vedligeholdes. Vejledningen kommer også ind på, hvilke forhold man skal se efter for at få en indikation af altanens tilstand, og hvad man bør fortage sig, hvis man er i tvivl om en altans tilstand.

Vejledningen er et led i opfølgningen på undersøgelsen af årsagerne til nedstyrtningen af en altan i sommeren 2016, som Statens Byggeforskningsinstitut gennemførte for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Hensigten med vejledningen er ikke, at bygningsejere selv skal kunne udføre en vurdering af deres altans tilstand, men at bygningsejere kan få en indikation af, om deres altan bør undersøges nærmere.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil i andet halvår af 2017 udgive yderligere en vejledning med fokus på vedligehold af forskellige typer af altankonstruktioner.

Læs vejledningen via linket i spalten til højre.
Kontakt
Chefkonsulent
Charlotte Micheelsen
Kontorchef
Christian Vesterager
Sidst opdateret: 16.06.2017