Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner
11.09.2017

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner er sendt i høring.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet forslag til en ændring af bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner.

Ændringen præciserer kravet om en godkendt pladsfordelingsplan til telte og andre transportable konstruktioner. Derudover foretages der enkelte konsekvensrettelser og sproglige korrektioner.

Ændringen foretages for at tydeliggøre hvilke regler, der gælder for pladsfordelingsplaner til forsamlingstelte til mere end 150 personer. Der er ved denne ændring ikke tale om nye krav, men en præcisering af gældende ret.

Der er frist for svar til høringen den 9. oktober 2017.

I spalten til højre finder du et link til høringen.
Mere information
Kontakt
Fuldmægtig
Nanna Fannikke
Sidst opdateret: 11.09.2017