Høring over udkast til bekendtgørelse vedr. DANAKs opgaver om notificerede organer, der fører 3. partskontrol med byggevarer og tekniske vurderingsorganer
08.11.2017

Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsens udkast til bekendtgørelse vedrørende DANAK´s opgaver om notificerede organer, der fører 3. partskontrol med byggevarer og tekniske vurderingsorganer, er sendt i høring. Der er høringsfrist den 29. november 2017.

Bekendtgørelsen giver DANAK mulighed for at fastsætte gebyr for de opgaver, der varetages i medfør af bekendtgørelsen.

Det nuværende gebyr for de opgaver, DANAK varetager i medfør af bekendtgørelsen om DANAK’s opgaver om notificerede organer mv., er fastsat i bekendtgørelse nr. 430 fra 2001 om DANAK’s priser. Dette gebyr har ikke været reguleret siden 2001, og det er derfor nødvendigt at foretage en ændring af gebyrfastsættelsen.

Bekendtgørelsens øvrige bestemmelser er en videreførelse af den gældende bekendtgørelse om DANAK’s opgaver om notificerende organer.

I spalten til højre finder du et link til høringen.
Mere information
Kontakt
Specialkonsulent
Ditte Helene Bang
Sidst opdateret: 08.11.2017