Ny bekendtgørelse vedrørende Den Danske Akkrediteringsfonds (DANAK) opgaver om notificerede organer, der fører 3. partskontrol med byggevarer og tekniske vurderingsorganer
15.12.2017

Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse om DANAK's opgaver i henhold til byggevareforordningen. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Bekendtgørelsen delegerer opgaver om notificerede organer, der fører 3. partskontrol med byggevarer og tekniske vurderingsorganer til DANAK, og giver DANAK mulighed for at fastsætte gebyr for de opgaver, der varetages i medfør af bekendtgørelsen. Samtidigt ophæves den tidligere bekendtgørelse.

I spalten til højre finder du et link til bekendtgørelsen og høringsportalen.
Kontakt
Specialkonsulent
Ditte Helene Bang
Sidst opdateret: 15.12.2017