Åbent for ansøgninger om midler fra tilgængelighedspuljen 2018
16.03.2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 16. marts åbnet for ansøgninger til dette års tilgængelighedspulje. Puljen og dens midler skal forbedre tilgængeligheden i offentligt tilgængelige bygninger for personer med funktionsnedsættelse. Ansøgningsperioden for 2018 er som noget nyt blevet udvidet, så ansøgningsfristen er den 5. oktober 2018.

Om tilgængelighedspuljen
Formålet med puljen er at forbedre tilgængeligheden i offentligt tilgængelige bygninger med en borgerrettet servicefunktion, så personer med funktionsnedsættelse kan deltage i alle dele af samfundslivet på lige fod med andre.

Tilgængelighedspuljen for 2018 udgør 8 mio. kr. samt tilbageløb fra tidligere års puljer. Tilskud gives til projekter, der forbedrer tilgængeligheden for handicappede personer i eksisterende offentligt tilgængeligt byggeri med en borgerrettet servicefunktion. Der bliver givet tilskud til 25 % af de tilgængelighedsforbedrende projektomkostninger.

I 2017 blev der givet tilskud til 33 ud af 40 ansøgninger. Blandt tilskudsmodtagerne fra forrige års pulje var blandt andet Sorø Akademis Skole, som modtog tilsagn om tilskud til etablering af elevator samt handicaptoilet. Landbrugsmuseet Herregården Hessel modtog også tilsagn om tilskud fra sidste års pulje til fire forskellige tilgængelighedsforbedringer.

Ved at udvide ansøgningsperioden i 2018 forventes der flere ansøgninger til dette års pulje. Ansøgere af puljen skal fortsat indsende ansøgning og relevante bilag via et elektronisk ansøgningsskema på Virk.dk.

Hvem kan ansøge om midler fra puljen?

Kommunale, regionale og andre offentlige institutioner og bygningsejere kan søge om tilskud fra tilgængelighedspuljen. Tilskud fra puljen gives til konkrete tilgængelighedsforanstaltninger, som følger af et eller flere af bygningsreglementets tilgængelighedskrav. Det kan eksempelvis være tilskud til etablering af en elevator eller en rampe i en bred vifte af offentlige bygninger, herunder skoler, kirker, museer, forsamlingshuse, sundhedsklinikker og haller mv.
Sidst opdateret: 16.03.2018