Brug af navn og logo på dokumenter
03.01.2011

I en overgangsperiode på op til 12 måneder vil der fortsat blive udstedt dokumenter med SLV's navn og logo.
AIC A 09/10 Navn og logo på breve, dokumenter og ansøgningsblanketter som anvendes i forbindelse med civil luftfart.

Trafikstyrelsen og Statens Luftfartsvæsen blev den 1. november 2010 sammenlagt til én styrelse. Navnet på den nye styrelse er Trafikstyrelsen, men der er i den forbindelse ikke ændret på opgavefordelingen. Det forhenværende Statens Luftfartsvæsen (SLV) varetager de samme opgaver som hidtil og forbliver indtil videre på den hidtidige adresse på Ellebjergvej 50, 2450 København SV. De eksisterende telefonnumre fortsætter uændret.

Processen med at udskifte navn og logo på breve, godkendelsesdokumenter, tilladelser, personcertifikater, tilsynsrapporter mv. er påbegyndt og planlægges afsluttet i 2011. I den sammenhæng gør vi opmærksom på følgende:

• Dokumenter, der er udstedt i SLV’s navn og med SLV logo bevarer deres gyldighed som hidtil.

• I en overgangsperiode på op til 12 måneder vil der fortsat blive udstedt dokumenter med SLV’s navn og logo. Udskiftning af navn og logo for hver enkelt dokumenttype sker løbende, hvorfor vores brugere på samme tid kan modtage forskellige dokumenter med henholdsvis det gamle/nye navn og logo.

• Udskiftningen af navn og logo på ansøgningsblanketter planlægges ligeledes afsluttet i 2011.
Sidst opdateret: 25.11.2014