Nye flyvelægeautorisationer
28.06.2011

Trafikstyrelsen opslår hermed et mindre antal autorisationer som flyvelæger i Danmark, herunder Færøerne, med ret og pligt til at udføre flyvemedicinske undersøgelser af trafikflyvere, flyveledere, stewardesser og fritidsflyvere i henhold til de regler, der til enhver tid er fastsat af Trafikstyrelsen og EASA.

Der vil ved udvælgelsen af ansøgere blive lagt vægt på:

- geografisk placering af klinik, idet Trafikstyrelsen tilstræber at have spredt flyvelæger ud over Danmark i rimeligt omfang i forhold til hvor certifikatansøgere og certifikatholdere bor

- at ansøgere har erfaring med at praktisere som flyvelæge

- at ansøgere har gennemgået flyvemedicinsk efteruddannelse, eller som en forudsætning for tildeling af autorisation erklærer sig villig til at gennemføre denne efter Trafikstyrelsens retningslinier, ligesom en flyvemedicinsk overbygning (fly-med 3) vil blive afholdt af Trafikstyrelsen, til sikring af at ansøgerne er vel indsat i Trafikstyrelsens regler og policies

- at ansøgere har en bred lægelig erfaring med undersøgelse og diagnosticering af patienter, gerne opnået som praktiserende læge, gennem undersøgelser af piloter i Forsvaret eller på anden måde og kan opfylde kravene jf. JAR-FCL3, ICAO og Trafikstyrelsens Instruks for flyvelæger

- Evne og villighed til loyalt at samarbejde med Trafikstyrelsens lægesektion, idet flyvelæger praktiserer på vegne af Trafikstyrelsen.

Ansøgning skal som minimum indeholde:
 
-oplysninger om tidligere virke (vedlagt cv)

-oplysninger om relevant flyvemedicinsk efteruddannelse, herunder erklæring om villighed til at gennemføre denne inden for de af Trafikstyrelsens fastsatte retningslinier

-oplysninger om ansøgers klinik (fysisk placering, kort beskrivelse af udstyr, muligheder for at opbevare lægesager fortroligt etc.)

-tidspunktet, fra hvilket ansøgeren kan påbegynde at praktisere som flyvelæge

Skriftlig ansøgning skal indsendes til:

Trafikstyrelsen
Certifikatkontoret
Att.: Lægesektionen
Ellebjergvej 50
2450 København SV

og være Trafikstyrelsen i hænde senest mandag, den 11. juli 2011, klokken 12.00.

Trafikstyrelsen vil tilstræbe en hurtig udnævnelse af flyvelæger, om muligt inden udgangen af juli i 2011.
Mere information
Kontakt
Kontorchef
Ole Lynggaard
Læge
Susanne Josephsen
Sidst opdateret: 10.01.2014