Stigende tilfredshed fra luftfarten
15.06.2011

Tilfredsheden med Trafikstyrelsens regulering og tilsyn med dansk luftfart er steget i forhold til en tilsvarende undersøgelse foretaget i 2008. Flere peger på, at de oplever en stigende lydhørhed og imødekommenhed hos Trafikstyrelsen.

I efteråret 2010, inviterede Trafikstyrelsen virksomheder og medarbejdere indenfor dansk luftfart til at deltage i en kortlægning af samspillet mellem Trafikstyrelsen og vore brugere og interessenter indenfor dansk luftfart. Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet Epinion og er baseret på interviews og spørgeskemaundersøgelser med en række interessenter

Det fremgår af undersøgelsen, at brugernes tilfredshed generelt er høj. Det gælder både ud fra en overordnet betragtning, og når man dykker ned i de enkelte fagområder. De adspurgte giver udtryk for, at Trafikstyrelsen varetager opgaverne professionelt og med en høj faglig kompetence. Endvidere er det glædeligt at mange giver udtryk for en stigende lydhørhed og imødekommenhed hos Trafikstyrelsen.

Meget lovgivning bliver til i EU-regi, og dermed er Trafikstyrelsens rammebetingelser grundlæggende ændret i forhold til udstedelse af regler. Når det gælder Trafikstyrelsens arbejde med indførelse af nye nationale og internationale regler, er billedet af Trafikstyrelsen mere sammensat.

Undersøgelsen peger bl.a. på et forbedringspotentiale i kommunikationen af nye eller ændrede regler f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af lovforslag, høring samt implementering og håndhævelse af Trafikstyrelsens regulering på luftfartsområdet.

Trafikstyrelsen vil bruge undersøgelsens resultater i det fortsatte arbejde med at skabe rammer for attraktiv transport på vej, bane og i luften, så vi lever op til vores vision: Sikkert og grønt fremad.
Mere information
Sidst opdateret: 03.09.2013