VFR-flyvekort 2011
14.07.2011

Trafikstyrelsen udgav i maj 2011 en ny udgave af Aeronautical Chart, ICAO ANC 1:500.000 Denmark – i daglig tale VFR-flyvekortet.

Det ny kort er på visse områder meget forskelligt fra de tidligere. Det ny kort er udviklet i samarbejde med Kort- og Matrikelstyrelsen og baserer sig i høj grad på datasæt organiseret i kontrollerede databaser.

I forbindelse med udviklingen af det ny kort blev det desuden besluttet at tage udgangspunkt i internationale standarder og anbefalinger.

En prototypeudgave af kortet blev præsenteret for brugerne i forbindelse med Luftrumsbrugermøde i Trafikstyrelsen i marts 2011. På dette møde blev det aftalt at evaluere det ny kort frem mod efteråret 2011 med henblik på optimering af kommende udgave.

Processen ved overgang fra det tidligere produktionssystem til det ny viste sig mere kompliceret end forudset, idet der viste sig en del fejl og mangler i de eksisterende datasæt, som skulle korrigeres.
I forbindelse med den endelige udgivelse af kortet har det desværre vist sig, at der var yderligere fejl, som ikke er blevet identificeret og korrigeret i den endelige kvalitetssikringsproces.

På baggrund af bl.a. de foreløbige tilkendegivelser fra brugerne vil de nødvendige rettelser blive udsendt ved kommende AIRAC-rettelser samt blive indarbejdet i næste udgave af kortet.

Trafikstyrelsen vil planlægge udarbejdelse af næste udgave på baggrund af disse erfaringer samt evaluering af de samlede tilbagemeldinger, der modtages fra brugerne senere på året.

Trafikstyrelsen planlægger desuden at udgive ny udgave af Aeronautical Chart, ICAO ANCS 1:250.000 Copenhagen Area, som forventes at udkomme i starten af 2012.
Sidst opdateret: 14.07.2011