Kaldesignaler og identifikationsnumre til luftfartøjer
08.09.2011

Trafikstyrelsen har med virkning fra 1. august 2011 overtaget bemyndigelsen til at udstede og tilbagekalde kaldesignaler og identifikationsnumre til dansk registrerede luftfartøjer og jordstationer fra IT- og Telestyrelsen.

Det er Videnskabsministeriet og IT- og Telestyrelsen som i samarbejde med Trafikstyrelsen har besluttet at overføre bemyndigelsen til at udstede og tilbagekalde kaldesignaler og identifikationsnumre til dansk registrerede luftfartøjer og jordstationer fra IT- og Telestyrelsen til Trafikstyrelsen.

Formålet med overførslen er at forenkle sagsgangen, således at brugerne fremover ikke behøver at henvende sig hos til IT- og Telestyrelsen kun med det formål at få udstedt et kaldesignal eller identifikationsnummer. Dette kan lige så godt kan udstedes af Trafikstyrelsen, der i forvejen er i kontakt med brugeren om registrering af luftfartøjet eller teknisk godkendelse af jordstationer.

Der skal ikke indgives særskilt ansøgning om tildeling af kaldesignal. Ansøgning om teknisk godkendelse af en jordstation og ansøgning om udstedelse af luftdygtighedsbevis betragtes automatisk som værende en ansøgning om udstedelse af kaldesignal, medmindre det modsatte udtrykkeligt er anført. Gebyret for tildeling af kaldesignaler til luftfartøjer er uændret 345 kr. Gebyret reguleres årligt af Erhvervs- og Vækstministeriet, og du finder et link til gebyrbekendtgørelsen i boksen til højre.

Trafikstyrelsens radiobeviser og kaldesignaler vil blive udstedt med luftfartøjets registreringsbetegnelse og ikke med ejerens navn, således at et bevis ikke som tidligere vil skulle udskiftes, hvis luftfartøjet skifter ejer.

De radiobeviser og kaldesignaler, som allerede er udstedt af IT- og Telestyrelsen, og hvoraf ejerens navn fremgår, vil dog efter ansøgning skulle udskiftes til et af de nye, hvis luftfartøjet skifter ejer.

 

Sidst opdateret: 05.03.2015