Trafikstyrelsen sænker luftfartsgebyrer med 10 pct.
25.11.2011

De synergier og effektiviseringer, som er en følge af fusionen mellem Trafikstyrelsen og det tidligere Statens Luftfartsvæsen (SLV), slår allerede igennem fra 2012. Det betyder, at gebyrerne på luftfartsområdet kan sænkes med samlet set 10% med virkning fra 1. januar.

Den største nedsættelse af gebyrerne i 2012 sker på certifikatområdet, hvor de samlede gebyrer falder med 3,2 mio. kr. i forhold til 2011 svarende til et fald på ca. 16 pct. Samtidig nedsættes de generelle gebyrer med ca. 2,5 mio. kr. svarende til ca. 26 pct.
 
Alt i alt nedsættes gebyrerne på luftfartsområdet med ca.  5-6 mio. kr., svarende til ca. 10 pct. af de samlede gebyrindtægter (eksklusive afgifter). Det har været muligt at nedsætte gebyrerne markant som følge af en række besparelser og effektiviseringer i kølvandet på sammenlægningen af de to styrelser. Det er primært opnået igennem lavere omkostninger til husleje, IT og administration. Dertil kommer en række synergigevinster indenfor fagområderne.
 
"Et af hovedmålene med sidste års sammenlægninger af Trafikstyrelsen, Færdselsstyrelsen og Statens Luftfartsvæsen er, at vi skal være hurtigere, billigere og bedre", siger Trafikstyrelsens direktør, Carsten Falk Hansen. "I løbet af 2011 har vi konsolideret den nye Trafikstyrelse, og slutstenen blev lagt, da vi 14. november flyttede ind i vores nye fælles domicil i Ørestad. Vi kan nu begynde at høste gevinsterne ved fusionerne, og nedsættelsen af gebyrerne på luftfartsområdet fra 1. januar er et konkret resultat af de effektiviseringer, der er foretaget."
 
Gebyrudvalget, der består af en række repræsentanter for dansk civil luftfart er fredag den 25. november blevet orienteret om den påtænkte reduktion af gebyrerne.
Sidst opdateret: 19.08.2014