Offentlig høring, BL 7-15, Bestemmelser om særligt følsomme naturområder i Danmark
03.07.2012

Trafikstyrelsen har udarbejdet udkast til ny BL, BL 7-15, Bestemmelser om særligt følsomme naturområder i Danmark.

Baggrunden for udkastet er at tilpasse reglerne om flyvning til de internationale naturbeskyttelsesområder (EF-habitatsområder, EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).

Ændringen i det nu foreliggende udkast i forhold til hidtil gældende regler i BL 7-16, udgave 2 af 21. november 1985, består i en udvidelse af de områder, hvor der gælder en særlig minimumsflyvehøjde. Udvidelsen er anbefalet af Naturstyrelsen ud fra en konkret vurdering af, i hvilke af de eksisterende naturbeskyttelsesområder det er nødvendigt at indføre flyverestriktioner.

Der er samtidig indført nogle undtagelsesbestemmelser, hvorefter minimumsflyvehøjden kan underskrides ved konkrete operationelle hensyn og ved inspektioner af ledningsarbejder, vindmøller og lignende.

Endelig er det bestemt, at start og landing i forbindelse med rundflyvning med helikopter på en selvvalgt helikopterflyveplads omfattet af BL 3-31 inden for de særligt følsomme naturområder ikke må forekomme.

De nye regler foreslås udgivet i en ny BL 7-15, idet den eksisterende BL 7-16 opretholdes alene, for så vidt angår de grønlandske områder.

Udkastet findes på vores hjemmeside www.trafikstyrelsen.dk under Civil Luftfart, Luftfartslovgivning, National lovgivning, Regler i høring, eller fås ved henvendelse til

Trafikstyrelsen,
Edvard Thomsens vej 14
2300 København S
Tel.: 7221 8800
E-post: info@trafikstyrelsen.dk 

Eventuelle kommentarer bedes indsendt til Trafikstyrelsen senest 20. august 2012
Sidst opdateret: 03.07.2012