Nye regler om vedligeholdelse af luftfartøjer
05.07.2012

Trafikstyrelsen har med gyldighed fra den 1. august 2012 udgivet tre BL’er om vedligeholdelse af luftfartøjer (BL 1-1, 1-2 og 1-3).

Det primære formål med BL’erne er regelsanering, efter EASA reglerne om vedligeholdelse er trådt fuldt ud i kraft for de luftfartøjer, der er omfattet af forordningerne. Disse omfatter luftfartøjer, der anvendes til erhvervsmæssig luftfart (BL 1-1), privatflyvning (BL 1-2) og de såkaldte Bilag II luftfartøjer (BL 1-3).

BL’erne er i forhold til hidtil og som ønsket af brugerne blevet væsentlig kortere og mere overskuelige. Selve regeldelen er forenklet, således at BL’erne kun indeholder centrale bestemmelser og henvisninger til EASA-reglerne. Som supplement hertil er der for hver enkelt BL knyttet en AIC, der indeholder nærmere vedligeholdelsesanvisninger, vejledninger og henvisninger.

BL 1-1 og BL 1-2 er redigeret således, at det alene er EASA regler, der skal følges. Der, hvor EASA ikke har kompetence, er der indsat nogle få nationale regler, der som så vidt muligt er i overensstemmelse med tilsvarende krav i andre EU-lande.

Vedligeholdelse af Bilag II luftfartøjer er ikke omfattet af EASAs kompetence. BL 1-3 indeholder derfor dels danske regler for vedligeholdelse af disse luftfartøjer, dels EU-regler, hvor dette af standardiseringsmæssige hensyn er fundet hensigtsmæssigt.

I forhold til de tidligere regler indeholder BL’erne også en række lempelser. Det drejer sig bl.a. om komponenter på små privatopererede fly, der ikke længere skal overhales ved visse intervaller. Det samme gælder for sikkerhedsseler, der heller ikke længere skal overhales.

Herudover er et antal tidligere udsendte AIC’er med supplerende krav blevet saneret, således at de enten er bortfaldet eller overført til de nye AIC’er som anvisninger og informationer.

BL’erne findes på Trafikstyrelsens hjemmeside via link i højre side.

  • BL 1-1, 5. udgave, Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, der anvendes til erhvervsmæssig luftfart mv.
  • BL 1-2, 1. udgave, Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, der udelukkende anvendes til privatflyvning, bortset fra firmaflyvning
  • BL 1-3, 1. udgave, Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer (Bilag II luftfartøjer).
Mere information
Sidst opdateret: 16.01.2014