Kommentarer til ICAOs Air Navigation Conference 2012
22.10.2012

Kommentarer skal være modtaget af Trafikstyrelsen senest den 12. november 2012 for at kunne blive taget i betragtning.

Den 19. – 30. november 2012 afholder den internationale civile luftfartsorganisation, ICAO, 12th Air Navigation Conference (AN-Conf/12). Konferencens resultater vil i høj grad påvirke fremtidens luftfart, og Trafikstyrelsen inviterer relevante interessenter til at bidrage med kommentarer til mødets arbejdspapirer.

Følgende emner er på konferencens dagsorden:
1. Strategic issues that address the challenge of integration, interoperability and harmonization of systems in support of the concept of "One Sky" for international civil aviation
2. Aerodrome Operations – Improving Airport Performance
3. Interoperability and data – through globally interoperable system-wide information management (SWIM)
4. Optimum Capacity and Efficiency – through global collaborative ATM
5. Efficient Flight Paths – through trajectory-based operations
6. Future Direction
Detaljeret information om konferencen, dagsordenen, relevante arbejdspapirer og informationspapirer findes på ICAOs hjemmeside.

 

Har du kommentarer til et af arbejdspapirerne er du velkommen til at skrive til
Trafikstyrelsen via e-mail til anc12@trafikstyrelsen.dk senest 12. november 2012.
Det er vigtigt, at der i e-mailen henvises til det arbejdspapir, som kommentaren knytter sig til.

Kontakt

 
Sidst opdateret: 22.10.2012