Høring over EASA NPA 2014-05 (SERA Part C) vedr. justering af Forordning 923/2012 (SERA)
20.02.2014

EASA’s forslag vedrører en planmæssig justering af Forordning 923/2012 (SERA), som omfatter, at lufttrafikreglerne og de dertil knyttede relevante, operationelle procedurer forenes i én samlet forordning. Forslaget har høringsfrist d. 19. maj 2014.

Hensigten med EASA’s forslag er at:
 
- færdiggøre Forordning 923/2012 (SERA) med relevant materiale fra ICAO Annex 10, Vol. II (Voice Communications) samt ICAO Docs 4444, 7030 og 8168;
- udvide omfanget af forordningen til at omfatte flyvepladsoperatører;
- introducere nylige ændringer til ICAO Annex 2, som har relevans for SERA-forordningen.

Som det er tilfældet med den oprindelige 923-forordning, har justeringen især relevans for luftrumsbrugere og for luftfartøjer inden for den almene lufttrafik, men gælder derudover for EU-medlemsstaternes kompetente myndigheder, luftfartstjenesteudøvere, flyvepladsoperatører og relevant personale på jorden, der er beskæftiget med luftfartøjers operationer.

Kommentarer til forslaget skal afgives til EASA via login på følgende link: http://hub.easa.europa.eu/crt/

Mere information
Kontakt

 
Sidst opdateret: 20.02.2014