Ny passagerrekord fra danske lufthavne
04.02.2014

I 2013 rejste ca. 14,6 mio. passagerer med fly fra danske lufthavne. Der er dermed tale om en ny rekord, og en stigning på 3,2 pct. i forhold til 2012 svarende til knap ½ mio. flere rejsende. Dermed har der været vækst i antal rejsende med fly siden 2009 på samlet set 2½ mio. passagerer svarende til ca. 21 pct.

I løbet af en tiårig periode fra 2003 til 2013 er antallet af afrejsende flypassagerer steget med omkring 38 pct. eller samlet set med 4,1 mio.

Udenrigstrafikken er steget med godt 470.000 passagerer fra 2012 til 2013 svarende til 3,8 pct. Antallet af indenrigspassagerer er i 2013 stabiliseret ift. 2012, som var hårdt ramt af især Cimber Sterlings konkurs i maj 2012. Konkursen medførte et fald i antal udbudte indenrigsruter.

Figur 1. Afrejsende passagerer fra større danske lufthavne 2003-2013

Kilde: Trafikstyrelsen (Passagertal for København, Billund, Aalborg, Aarhus, Karup, Esbjerg, Sønderborg, Roskilde, Rønne og Thisted på baggrund af lufthavnenes egne indberetninger).


De to største lufthavne i Danmark, Billund og København, har oplevet vækst på hhv. 3,5 og 3,1 pct. afrejsende passagerer fra 2012 til 2013. Lufthavnene transporterer hhv. 10 og 82 pct. af alle afrejsende passagerer. Aalborg, med en andel på 5 pct. af alle afrejsende passagerer, har haft en vækst på 7,5 pct. fra 2012 til 2013.

De mindre lufthavne i Esbjerg, Sønderborg og på Bornholm har alle oplevet vækst på mellem 13-15 pct., mens Karup har oplevet en tilbagegang på godt 20 pct. Aarhus og Roskilde lufthavne har ligeledes oplevet et mindre fald på 1-3 pct.

Tabel 1. Afrejsende passagerer fra større danske lufthavne 2012 og 2013.

Sidst opdateret: 19.02.2014