Nye EU-regler for flyvepladser vedtaget
04.03.2014

Den 12. februar 2014 blev EU forordning nr. 139/2014 vedtaget. Forordningen fastsætter regler og administrative procedurer for flyvepladser med formålet at sikre et højt og ensartet niveau for civil luftfartssikkerhed i Europa.

Som led i Europa-Parlamentets og rådets grundforordning (EF) nr. 216/2008 om fælles regler for civil luftfart, har EU kommissionen udarbejdet en forordning, der særligt retter sig mod flyvepladser og dermed dem, der er involveret i flyvepladsernes drift herunder myndigheder, organisationer og personale.

Reglerne og procedurerne i den nye forordning ligner i høj grad de obligatoriske og anbefalede procedurer fra ICAO (International Civil Aviation Organization), og vil derfor ikke betyde de store forandringer i en dansk sammenhæng.

Du finder hele forordningen i boksen til højre.
Mere information
PDF fil downloades via:
EU forordning nr. 139/2014
Sidst opdateret: 22.04.2015