Nye regler for luftfartsafmærkning af vindmøller
04.03.2014

Trafikstyrelsen har lavet en ny udgave af bestemmelserne for luftfartsafmærkning af vindmøller (BL 3-11 2. udgave). De nye bestemmelser tager særligt udgangspunkt i vindmøller placeret på havet, og skal sikre et højt flyvesikkerhedsniveau i forbindelse med redningsaktioner.

De nye regler for luftfartsafmærkning af vindmøller er udarbejdet på baggrund af en anmodning fra Flyvertaktisk Kommando (FTK). Anmodningen går på, at vindmøller på havet i højdeintervallet 100-150 meter skal afmærkes med et rødt, blinkende middelintensivt lys.

Herudover har FTK anmodet om, at afmærkningen af vindmøller på havet bliver beskrevet særskilt i Trafikstyrelsens bestemmelser. Anmodningerne bliver begrundet med sikkerhedsmæssige hensyn ved redningsaktioner mv.

Udover de nye krav til vindmøller placeret på havet, er der foretaget følgende justeringer i bestemmelserne:

  • Kravet om, at LED-lys skal ligge indenfor et bestemt bølgelængdespektrum, udgår af bestemmelserne. I stedet bliver retningslinjer for LED-lys indført i Trafikstyrelsens vejledning til bestemmelserne.
  • Der introduceres et krav om lys på mellemniveau på mølletårnet for møller over 150 meter i bestemmelserne.
  • Den tidligere anmærkning vedrørende afmærkning af vindmøller i hjørner og knæk i vindmølleparker, bliver nu til et egentligt krav i bestemmelserne.
  • Der bliver tilføjet en anmærkning om, at afmærkningslys på vindmøller placeret i områder med bebyggelse, og med en lysstyrke på 2000 cd eller derover, skal kunne reguleres i forhold til den meteorologiske sigtbarhed.

De nye bestemmelser træder i kraft den d. 28. marts 2014, men inden da vil Trafikstyrelsen udsende en vejledning til bestemmelserne. Vindmølleprojekter som følger vejledningen, vil som udgangspunkt, kunne forvente at blive godkendt.

Sidst opdateret: 05.11.2014