Trafikstyrelsen fremlægger strategi for tilsynet med dansk luftfart
03.03.2014

Trafikstyrelsen har udarbejdet en strategi for tilsynet med dansk luftfart. Formålet er at sikre, at Trafikstyrelsen på en effektiv måde understøtter de danske luftfartsvirksomheders evne til at håndtere egne risici, så flysikkerheden bliver så høj som mulig.

Som led i Trafikstyrelsens bestræbelser på at skabe gennemsigtighed over for branchen omkring dens tilsynsaktiviteter, har styrelsen offentliggjort en strategi for tilsynet med dansk luftfart. Tilsynet skal understøtte luftfartsvirksomhedernes evne til at håndtere egne risici – det giver på sigt den højeste og mest robuste luftfartssikkerhed.

For at nå dette mål fremlægges en strategi for, hvad Trafikstyrelsen sammen med branchen vil gøre i de kommende år. Virksomhedernes egne safety management systemer skal opbygges. Styrelsen skal udvikle en transparent, risikobaseret tilsynsplanlægningsmodel, så tilsynet fokuseres der, hvor risikoen er størst. Og der skal sikres en ensartet tilsynspraksis på tværs af enkeltpersoner og fagtekniske områder. Endelig beskriver strategien styrelsens reaktioner/sanktioner, når virksomhederne undtagelsesvist ikke følger krav og anvisninger.

Tilsynsstrategien er blevet udarbejdet med udgangspunkt i de nationale og internationale lovgivningsmæssige rammer. Strategien hænger sammen med det danske State Safety Program, som blandt andet fastsætter målene for sikkerhedsniveauet. Dette program offentliggøres senere i 2014.

Sidst opdateret: 03.03.2014