Trafikstyrelsen udsender vejledning om luftfartsafmærkning af vindmøller
28.03.2014

I dag træder Trafikstyrelsen særlige regler for luftfartsafmærkning af vindmøller i kraft. I den forbindelse har Trafikstyrelsen udarbejdet en vejledning, som vindmølleejere kan anvende ved læsning af bestemmelserne. Vindmølleprojekter, der efterlever vejledningen, vil som udgangspunkt, kunne forvente at blive godkendt.

De nye regler fremgår af Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller (BL 3-11), og angiver at luftfartsafmærkningen af vindmøller og vindmølleparker med en totalhøjde over 150 meter skal vurderes individuelt fra projekt til projekt.

For at lette godkendelsesprocessen, har Trafikstyrelsen udarbejdet en vejledning til bestemmelserne. Vejledningen berører alle aspekter ved luftfartsafmærkningen, og alle vindmølleejere opfordres til at læse vejledningen inden de iværksætter et vindmølleprojekt. Vindmølleprojekter, der efterlever vejledningen, vil som udgangspunkt, kunne forvente at blive godkendt.

Det understreges i vejledningen, at Trafikstyrelsen ved godkendelse af luftfartsafmærkning af vindmøller vil have fokus på, at vindmølleejeren har tilstræbt at undgå unødige lysgener for vindmøllernes naboer.

Der er tale om en vejledning. Med andre ord et levende dokument, som kan ændres i takt med at der genereres ny viden. I forlængelse heraf opfordres til at orientere sig på Trafikstyrelsens hjemmeside om den nyeste version.

Vejledningen finder du i boksen til højre.
Sidst opdateret: 28.03.2014