Høring over ændring af regler om fælles lufttrafik i relation til droner
04.04.2014

EASA har indledt en høring over en række ændringer og tilføjelser til reglerne om droner. Høringen har svarfrist den 3. juli 2014.

Hensigten med EASA’s forslag er at:

  • indarbejde ICAO’s ændringer i Annex 2 vedrørende standarder om, at droner skal indføres i det komplette luftfartssystem og ikke kun i relation til luftrum (eller Air Traffic Management (ATM))
  • afgrænse forskellen mellem droner og modelfly/legetøjsfly på den bedst mulige juridiske måde
  • ændre forordning 923/2012 (SERA) til også at omfatte droner, der flyver under GAT-bestemmelser (General Air Traffic), herunder militær-, statslige ikke-militær- eller andre offentlige flyvninger, når de vælger at flyve GAT, såvel som enhver civil droneflyvning uanset luftfartøjets vægt.
  • etablere de generelle principper som EU-medlemsstaterne skal autorisere droneoperatørerne efter i forhold til de påtænkte operationer indenfor deres respektive luftrum.

Frist for afgivelse af bemærkninger er 3. juli 2014 - se punktet ”Mere information”.

Forslaget har baggrund i en justering til ICAO Annex 2, Rules of the Air, hvorved ændringen skal indarbejdes i Forordning 923/2012 (SERA).

Sidst opdateret: 03.06.2014