Høring over nye regler for Grønland og Færøerne vedrørende erhvervsmæssige flyveoperationer
24.04.2014

Trafikstyrelsen har sendt et udkast til en 5. udgave af BL 5-50 i høring. Med udkastet foreslås det, at EU’s nye regler for erhvervsmæssige flyveoperationer for flyvemaskiner og helikoptere også bliver gjort gældende for Grønland og Færøerne.

De nye EU-regler om erhvervsmæssige flyveoperationer for både flyvemaskine og helikopter (EU-AIR-OPS) skal erstatte de gældende regler senest den 28. oktober 2014. Dette har medført et behov for en revision af BL 5-50, 4. udgave, der hidtil har gjort EU's regler samt JAA-regler gældende for Grønland og Færøerne.

Ved også at gøre de nye EU-regler gældende for Grønland og Færøerne opretholdes et ensartet sikkerhedsniveau i hele rigsfællesskabet. Herudover undgår man, at der bliver opereret med to forskellige regelsæt, og det bliver nemmere for grønlandske og færøske selskaber at få tilladelse til at flyve i andre EU-lande, da der ikke vil være tvivl om, hvilket sikkerhedsmæssigt niveau de opererer på.

I forhold til nuværende BL 5-50 er der ikke tale om nogen større indholdsmæssige forskelle i den nye udgave. Der er først og fremmest tale om strukturmæssige forskelle i regelværket i EU-AIR-OPS i forhold til EU-OPS og JAA-reglerne.

Du finder et link til høringen på høringsportalen i boksen til højre. Udkastet har høringsfrist den 23. maj 2014.
Kontakt
Specialkonsulent
Per Strand
Sidst opdateret: 24.04.2014