Reviderede gebyrregler fra EASA
04.04.2014

Det europæiske sikkerhedsagentur på luftfartsområdet (EASA) har opdateret sit gebyrreglement, der fastsætter de gældende gebyrer for certificeringsopgaver udført af EASA.

De nye regler drejer sig populært sagt om en opdatering af EASA’s ”gebyrreglement”, og indeholder visse justeringer af de gældende gebyrer, som EASA opkræver.

Gebyrerne knytter sig blandt andet til certificeringer af luftfartøjer, dele og apparatur som EASA udfører. Der er i reglerne taget højde for en årlig administrativ regulering af gebyrerne, beregnet på baggrund af den årlige inflationsrate.

Endeligt er reglerne blevet væsentligt mere overskuelige både sprogligt og layoutmæssigt, og alle gebyrer er samlet i én forordning.

Regelsættet er indeholdt i kommissionsforordning nr. 319 af 27. marts 2014 og er trådt i kraft d. 1. april 2014.

Sidst opdateret: 04.04.2014