EASA høring om behovet for ændringer af reglerne om luftfartsikkerhed
28.05.2014

Det Europæiske Luftfartsikkerheds Agentur har offentliggjort en høring med det formål at få belyst behovet for tilpasninger i den såkaldte grundforordning om luftfartsikkerhed (Forordning 216/2008).

Høringen, der tillige indeholder spørgeskema, fokuserer blandt andet på følgende emner:

  • En ”performance based” og integreret tilgang til luftfartssikkerhed
  • Modernisering og opdatering af EASA’s sikkerhedsopgaver og beføjelser
  • Optimering i anvendelse af ressourcer
  • En passende og stabil financiering af EASA’s virksomhed

Høringsfristen er den 15. august 2014

Sidst opdateret: 28.05.2014