Høring over udkast til ændring af regler vedrørende lufttransport af eksplosivstoffer
22.05.2014

Trafikstyrelsen har i dag udsendt høring til ændringsbekendtgørelse der medfører, at luftfartsselskaber ikke længere vil skulle ansøge om transport af eksplosivstof i kategori 1.4S. Udkastet har høringsfrist til 13. juni 2014.

Ændringen vedrører bekendtgørelse om transport af våben, eksplosivstoffer, krigsmateriel og krigsammunition m.v. med civile luftfartøjer og er alene en administrativ lettelse for luftfartsselskaberne. Hvis ændringen bliver godkendt skal selskaberne ikke længere ansøge Trafikstyrelsen om tilladelse til transport af den pågældende eksplosivstofkategori.

Der sker således ingen substantiel ændring i hvilke eksplosiver, der kan transporteres med luftfartøjer. Trafikstyrelsen skal i den forbindelse oplyse, at der ikke er givet afslag på ansøgninger i henhold til den tidligere bestemmelse.

Ændringen er et led i Trafikstyrelsens regelforenklings-/og administrativ- lettelsesprojekt.

Sidst opdateret: 14.06.2016