Høring over udkast til ændringer af reglerne for B1 og B2 support staff
19.05.2014

EASA har indledt en høring over EASA NPA 2014-11 vedrørende en række ændringer og tilføjelser til reglerne om rolle og ansvar for B1 og B2 support staff og relationen til andet vedligeholdelsespersonale. Høringen har svarfrist den 13. august 2014.

Hensigten med EASA’s forslag er at:

- adressere behovet for, at Part-145-organisationer skal kunne vurdere kompleksiteten af hver enkelt vedligeholdelsesopgave og tildele den til tilstrækkeligt kvalificeret personale bemyndiget til at kvittere for arbejdet eller tildele den til ikke-autoriseret personale under supervision.

- bidrage med klare definitioner af, hvem der kan få tilladelse til at kvittere for vedligeholdelsesopgaver samt under hvilke kvalifikationskriterier og under hvilke godkendelsesprocesser dette kan ske.

- præcisere, hvorledes det autoriserede support staff skal evaluere om vedligeholdelsesopgaver er udført til den påkrævede standard, og hvilket niveau af supervision der skal anvendes på det personale, der er bemyndiget til at kvittere for arbejdet.

- præcisere hvordan det autoriserede support staff skal registrere, at alle vedligeholdelsesopgaver er blevet udført til den påkrævede standard, og navnlig de opgaver, som udføres af ikke-autoriseret kvitterings personale.
Mere information

Høringen hos EASA

Kommentarer skal afgives til EASA via login på følgende link: http://hub.easa.europa.eu/crt/

Kontakt
Luftfartsinspektør
Klaus Pedersen
Sidst opdateret: 19.05.2014