Ny procedure for anmeldelse af helikopterrundflyvning
19.05.2014

Trafikstyrelsen har igennem det seneste halve års tid været i dialog med Miljøstyrelsen og Kommunernes Landsforening vedrørende reguleringen af helikopterrundflyvning fra ikke-godkendte landingspladser. Resultatet er en ny procedure for, hvordan denne type flyvning fremover skal anmeldes og reguleres.

Ud fra gældende lovgivning inden for miljø og luftfart har Trafikstyrelsen sammen med Miljøstyrelsen og Kommunernes Landsforening afdækket grænsefladerne mellem luftfartsmyndigheden (Trafikstyrelsen) og miljømyndigheden (kommunerne).

Det har resulteret i en ny procedure for, hvordan anmeldelse af rundflyvningsarrangementer fremover skal finde sted. Proceduren skal sikre, at kommunerne får mulighed for at vurdere aktiviteten, inden den har fundet sted.

I de tilfælde, hvor kommunerne ikke har miljømæssige indvendinger imod et planlagt arrangement, vil Trafikstyrelsen se positivt på at dispensere fra afstandskravene i BL 3-31 til tæt bebygget område. Forudsætningen er imidlertid, at der ikke er flyvesikkerhedsmæssige problemer (jf. kravene i BL 3-31 hertil), herunder at nødlanding på et egnet område til enhver tid er mulig.

Af hensyn til Trafikstyrelsens og kommunernes sagsbehandling skal anmeldelserne fremover sendes på en standardformular suppleret med et kortbilag med information om pladsens afgrænsning og ud- og indflyvningssektorer.

Du finder formularen i boksen til højre.
Sidst opdateret: 02.06.2014