EASA foreslår ændringer vedr. brugen af bærbare, elektroniske enheder i luftfartøjer
30.06.2014

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) foreslår ændringer i retningslinjer og vejledningsmateriale vedrørende brugen af bærbare, elektroniske enheder (PED) i luftfartøjer.

EASA’s forslag fremgår af NPA 2014-14 og indebærer, at følgende fremgangsmåde bliver tilføjet til den eksisterende:

1) Operatøren af luftfarttøjet skal sikre, at PED ikke har negativ indflydelse på en sikker operation. Det vil sige, at operatøren skal dokumentere, at PED ikke interfererer med de elektroniske systemer og udstyr om bord på luftfartøjet.

2) I overensstemmelse med pkt. 1. skal brugen af PED tillades på operatørens ansvar. Det vil sige, at operatøren skal afgøre, hvilke PED der må bruges under de forskellige faser af flyvningen.

Formålet med forslaget er, at skabe en mere rimelig og passagervenlig ramme for brugen af PED og samtidig opretholde et højt ensartet sikkerhedsniveau under alle flyvningens faser.

Fristen for at afgive bemærkninger til EASA er d. 5. august 2014.

Du finder et link til forslaget i boksen til højre.

Mere information
NPA 2014-14 (EASA's hjemmeside)
Sidst opdateret: 07.08.2014