Høring over udkast til BL’er om lufttrafikregler og udøvelse af lufttrafiktjeneste
18.06.2014

Trafikstyrelsen har sendt en række udkast til BL’er i høring om lufttrafikregler og udøvelse af lufttrafiktjeneste som følge af SERA-forordningen.

Trafikstyrelsen har sendt følgende udkast til BL’er i høring:

  • BL 7-1, Bestemmelser om lufttrafikregler, 15. udgave,
  • BL 7-6, Bestemmelser om udøvelse af lufttrafiktjeneste, 7. udgave,
  • BL 7-9, Bestemmelser om ubemandede friballoner, 3. udgave og
  • BL 7-100, Bestemmelser der supplerer EU-forordning 923/2012 (SERA-forordningen) mm.

BL’erne foreslås udgivet som følge af EU Forordning 923/2012 om fælles regler for luftrummet og operationelle bestemmelser vedrørende luftfartstjenester og procedurer (SERA-forordningen), som skal anvendes i Danmark fra 4. december 2014.

Selve forordningen indebærer, at ICAO annex 2 om lufttrafikregler samt dele af annex 3 om meteorologi og annex 11 om lufttrafiktjeneste implementeres i EU-lovgivningen. Det er endvidere i forordningen forudsat, at der fastsættes supplerende nationale bestemmelser på enkelte områder.

Implementeringen af ICAO reglerne i EU-lovgivningen betyder, at de samme regler som allerede er implementeret i gældende BL’er ikke længere kan opretholdes for Danmarks vedkommende, men kun for Færøerne og Grønland, og der skal fastsættes supplerende nationale bestemmelser på nogle enkelte områder.

Kontakt
Specialkonsulent
Per Strand
Sidst opdateret: 05.11.2014