Nye regler vedrørende erhvervsmæssige flyveoperationer for Grønland og Færøerne
10.06.2014

Trafikstyrelsen har udgivet 5. udgave af BL 5-50, hvorved de nyeste EU-regler vedrørende erhvervsmæssige flyveoperationer med flyvemaskiner og helikoptere også bliver gjort gældende for Grønland og Færøerne.

Reglerne træder i kraft den 28. oktober 2014, hvor de også træder i kraft i Danmark og de øvrige EU-lande.

Ved at gøre EU-reglerne gældende for Grønland og Færøerne opretholdes et ensartet sikkerhedsniveau i hele rigsfællesskabet. Herudover undgår man, at der bliver opereret med to forskellige regelsæt, og det bliver nemmere for grønlandske og færøske selskaber at få tilladelse til at flyve i andre EU-lande, da der ikke vil være tvivl om, hvilket sikkerhedsmæssigt niveau de opererer på.

Du finder den nye BL 5-50 5. udgave og høringsnotatet i boksen til højre.

Sidst opdateret: 07.08.2014