EASA foreslår ændringer vedr. undervisning i Crew Resource Management
02.07.2014

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) foreslår ændringer i retningslinjer og vejledningsmateriale vedrørende undervisning i Crew Resource Management (CRM-training).

EASA’s forslag fremgår af NPA 2014-17 (Notice of Proposed Amendment) og indebærer, at der inkorporeres nye elementer i de nuværende rammer for CRM-training. Herudover skal der ske en omstrukturering og omformulering af det nuværende undervisningsmateriale, således at det bliver mere læsbart.

De foreslåede ændringer har til formål at skabe en mere praktisk og effektiv ramme for CRM-training, og samtidigt at give luftfartsoperatørerne mere pålidelige værktøjer til at forhindre CRM-relaterede risici og farer. Ændringerne forventes dermed at øge sikkerheden i alle faser af flyvningen.

Der er mulighed for at afgive bemærkninger til EASA’s forslag frem til den 26. september 2014. Bemærkninger skal afgives til EASA via det automatiserede Comment-Response Tool (CRT), som du finder i boksen til højre sammen med et link til forslaget.
Sidst opdateret: 07.08.2014