EASA foreslår regelændringer for kommerciel instrument- og natflyvning med enmotors fly.
29.07.2014

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) foreslår ændringer i regelsættet for erhvervsmæssig instrument- og natflyvning med enmotors fly, de såkaldte CAT SET-IMC operationer. Regelændringerne vil medføre, at disse flyveoperationer bliver tilladte i Europa samtidigt med at ændringerne har fokus på at mindske risikoen for motorfejl.

EASA har udgivet NPA 2014-18, en meddelelse om ændringsforslag, som omhandler de miljømæssige, økonomiske og regulerende forhold for CAT SET-IMC operationer. 

Det primære fokus for ændringsforslagene er at tillade CAT SET-IMC operationer i Europa med regler, der mindsker risikoen for motorfejl til et niveau sammenligneligt med lignende flyveoperationer med tomotorers fly. Dermed vil vedtagelsen af de nye regler indebære et ensartet regelgrundlag i Europa.

Du finder et link til NPA 2014-18 under ’Mere information’, hvori du kan læse mere om, hvordan regelændringerne bidrager til en forbedret harmonisering og overholdelse af regler fra den internationale civile luftfartssikkerhedsorganisation (ICAO).

NPA 2014-18 foreslår nye bestemmelser, der specifikt er udarbejdet til CAT SET-IMC, som ændrer bilag II, IV og bilag V til forordning (EU) nr. 965/2012. Du finder ligeledes link til forordningen med dens bilag under ’Mere information’.


Der er høringsfrist den 17. oktober 2014.
Sidst opdateret: 31.07.2014