Høring over nye retningslinjer vedr. ændringer i ATM/ANS-systemer
01.07.2014

EASA foreslår ændringer i retningslinjer og vejledningsmateriale, der vedrører vurderingen af ændringer i de funktionelle systemer inden for lufttrafikstyring og luftfartstjenester (ATM/ANS), og myndighedernes efterfølgende tilsyn med disse ændringer.

EASA’s forslag fremgår af NPA 2014-13 (Notice of Proposed Amendment) og omfatter følgende:

  • Mere eksplicitte krav til myndighedernes tilsyn med ændringer i de funktionelle systemer
  • Mere eksplicitte krav til myndighedernes godkendelse af ændringsprocedurer
  • Forbedring af kravene til myndighedernes revision af afgørelser, og fornyet behandling af ændringer i de funktionelle systemer
  • Mere eksplicitte krav til de certificerede tjenesteudøver, der skal foretage vurderingen af ændringerne, om bl.a. at indføre processer i deres styringssystem
  • Mere eksplicitte krav til ændringsprocedurerne når ændringerne berører
    mere end én certificeret tjenesteudøver og luftfartsvirksomhed
  • Krav til vurderingen og sikringen af ændringer i de funktionelle systemer, der gælder for alle certificerede tjenesteudøvere

Formålet med NPA’en er at fastlægge et harmoniseret regelsæt til brug for de certificerede tjenesteudøvere og tilsynsmyndighederne.

Der er mulighed for at afgive bemærkninger til EASA’s forslag frem til den 24. september 2014. Eventuelle bemærkninger skal afgives til EASA via det automatiserede Comment-Response Tool (CRT), som du finder i boksen til højre sammen med et link til NPA 2014-13.

Sidst opdateret: 07.08.2014