Trafikstyrelsen reviderer danske bestemmelser for ATM/ANS
10.07.2014

I perioden 2014-2016 gennemfører Trafikstyrelsen et projekt, der skal revidere den eksisterende danske lovgivning inden for lufttrafikstyring og luftfartstjenester (ATM/ANS). Projektet fokuserer i første omgang på den del af Rigsfællesskabet, der er dækket af EU-lovgivningen.

Formålet med Trafikstyrelsens projekt er at tilpasse lovgivningen til de europæiske regler. Tilpasningen vil ske i dialog med branchen og ud fra styrelsens overordnede reguleringsprincipper. I efteråret 2014 vil der blive udarbejdet en prioriteret regelplan, som tilpasningen vil blive gennemført efter.

Trafikstyrelsen har gennemført en foranalyse og identificeret en række områder, der er relevante i forhold til projektet. Områderne fremgår af dokumentet i boksen til højre.

Det er muligt at komme med kommentarer til de identificerede områder, herunder hvordan områderne ønskes prioriteret. Herudover opfordrer Trafikstyrelsen til at man indsender kommentarer, hvis man i øvrigt har registreret dobbeltlovgivning eller manglende bestemmelser på ATM/ANS-området. Kommentarerne vil indgå i styrelsens planlægning af regelplanen.

Kommentarerne skal sendes til Trafikstyrelsen på mailadressen chjn@trafikstyrelsen.dk senest den 22. august 2014.

Sidst opdateret: 01.02.2018